REKLAMA

niedziela, 27 lutego 2011

Janina Fras - Dziennikarski warsztat językowy, czyli know-how

Jak zostać dziennikarzem? Jak poprawnie pisać? Na te oraz inne pytań odpowiada w tym swojej książce Janina Fras. "Dziennikarski warsztat językowy" to kompendium wiedzy na temat tworzenia tekstów dziennikarskich i podstaw sztuki dziennikarskiej. Oto co znajdziemy w tej pozycji:

Podstawy warsztatu pisarskiego:

Zdanie; Akapit; Opis; Definicja; Porównanie; Streszczenie

Język i styl warsztatu dziennikarskiego

Indywidualizacja języka i stylu; Podstawowe sposoby organizacji tekstu; dziennikarskiego;

Tropy, czyli dobitne i skuteczne sposoby wyrażania

Obiektywizm i tendencyjność tekstu dziennikarskiego oraz środki ich wyrażania
Obiektywizm dziennikarski; Presja stylu potocznego; Upowszechnienie się wulgaryzmów; Upowszechnienie się angielszczyzny i terminologii specjalistycznych; Szablon językowy, czyli uproszczenia, frazesy i banały; Patos, uniesienie, emfaza, czyli szczególna ekspresyjność

Język podstawowych gatunków dziennikarskich

Gatunki informacyjne; Najważniejsze teksty zbiorcze; Gatunki publicystyczne; Główne etapy pracy nad tekstem dziennikarskim

Nagłówki tekstu dziennikarskiego
.

Tekst znajdziecie pod linkiem poniżej:

Opracowanie tego artykułu znajdziecie pod linkiem poniżej:

LINK do opracowania
Jeśli nie macie konta na chomiku - tutaj znajdziecie potrzebny link, dzięki któremu można łatwo się zarejestrować :)


   
 Jerzy Jerzębski - Powieść jako autokreacja

(...) Gdzie w tym wszystkim miejsce dla historyka literatury współczesnej? (...) chciałby on widzieć literaturę, kulturę z dalszej perspektywy, dostrzegać "plan ogólny", nie dowierza jednak ujęciom słabo zakotwiczonym w empirii, woli przyglądać się elementom formy i z nich dopiero próbuje wyciągać wnioski na temat stanu pisarskich umysłów. Zarazem literature traktuje jako przedsięwzięcie o skali "kosmicznej" - bo ona służy do budowy wewnętrzenego kosmosu tworce, wproawdza ład między skłócone żywioły, konsoliduje sprzeczne pierwiastki osobowości. Będzie więc cenił głównie tych pisarzy, którzy z pomocą literatury potrafili pomoć - sobie i nam, potrafili "zbudować świat", uczynić go zdatnym do zamieszkania" - tak na okładce książki "Powieść jako autokreacja" pisze jej autor Jerzy Jarzębski.

"Powieść jako autokreacja" jest to zbiór szkiców krytycznych i rozpraw teoretycznych. W szkicach krytycznych autor omawia głównie twórczość Gombrowicza, a poza tym Miłosza, Schulza, Kuśniewicza, Hłaski i prozaików lat siedemdziesiątych, w teoretycznych zaś - problem autokreacji i tego właśnie dotyczy w/w artykuł.

Oto, gdzie znajdziecie link z tym artykułem:

Jeśli nie macie konta na chomiku - tutaj znajdziecie potrzebny link, dzięki któremu można łatwo się zarejestrować :)


   
 

sobota, 26 lutego 2011

Stanisław Stabro - W bursztynowej kuli (O twórczości i legendzie Marka Hłaski)

Stanisław Stabro podobnie jak Jerzy Jarzębski rozpatruje fenomen twórczości Marka Hłaski przez pryzmat jego legendy. W artykule "W bursztynowej kuli (O twóczości i legendzie Marka Hłaski)" z tomu "Kaskaderzy Literatury" Stabro mówi o "olśnieniu", jakie nastąpiło po wypływie twórczości autora "Pieknych dwudziestoletnich". Oto tytuły poszczególnych zagadnień, jakie znajdziemy w tym artykule Stanisława Stabro:

1. Socializm a rebours
2.W kręgu doktyryny
3. W krzywym zwierciadle sentymentalizmu


Ciekawy i w miarę wyczerpujący artykuł. Polecam.

Opis bibliograficzny:

Stabro Stanisław, W bursztynowej kuli (O twórczości i legendzie Marka Hłaski), [w:] Kaskaderzy literatury. O twórczości... , Wyd. 2 uzup., Pod red. Edwarda Kolbusa, Łódź, Wydawnictwo Łódzkie, 1990, ISBN 83-218-0900-6, s. 65-85.

Link znajdziecie poniżej:
serwer host: chomikuj.pl
rozmiar: 12 mb

 Jeśli nie macie konta na chomiku - tutaj znajdziecie potrzebny link, dzięki któremu można łatwo się zarejestrować :)


   
 

Jerzy Jarzębski - Hłasko: retoryka grzechu i nawrócenia

Czy Marek Hłasko mógł już za życia uchodzić za legendę? Czy ta "legendarność" pozwalała mu pisać i przede wszystkim jak wpływała na jego twórczość? Co sprawiło, że pisarstwo Hłaski stało się tak popularne już za życia tego niepokornego autora? Jak i o czym pisał na przestrzeni lat życia? Na te oraz znacznie więcej innych pytań odpowiada w świetnym artukule Jerzy Jerzębski z Uniwersystetu Jagielońskiego w swojej książce "Powieść jako autokreacja [Wydawnictwo Literackie Kraków] (1984). Artykuł: Hłasko - retoryka grzechu i nawrócenia w sposób kompetentny kreśli postać Marka Hłaski - tak znienawidzonego i tak pokochanego przez Polaków. 

Opis bibliograficzny:

Jarzębski J., Hłasko - retoryka grzechu i nawrócenia [w:] tenże, Powieść jako autokreacja, Wrocław 1984, s. 275-325.

Skan artykułu znajdziecie pod ---> TYM linkiem
serwer host:chomikuj.pl
rozmiar: 22 mb

Jeśli nie macie konta na chomiku - tutaj znajdziecie potrzebny link, dzięki któremu można łatwo się zarejestrować :)


   
 

sobota, 19 lutego 2011

Marek Hłasko i film. Scenariusze na podstawie powieści Hłaski - krytyka literacka.

Udostępniam Wam bardzo pojemną i ciekawą paczkę o twórczości filmowej Marka Hłaski. Znajdziecie w niej m.in. artukuły krytyczne, recenzje filmów, które powstały na bazie powieści tego polskiego pisarza. Wśród naziwsk krytyków warto chociażby wymienić Bolesława Michałka, Krzysztofa Mętraka oraz Krzysztofa Teodora Topelitza. Oto szczegółowa lista tego, co możeci znaleźć w paczce. 

Bibliografia:


1. Bohdan Zagroba, Legenda sprzed ćwierćwiecza ("Ośmy dzień tygodnia" na podstawie opowiadania Marka Hłaski), "Film" 1983 (Nr 35), s.8-9.

2. Bolesław Michałek, Jeszcze jeden spór o realizm ("Baza ludzi umarłych" na podstawie opowiadania Marka Hłaski), "Nowa kultura" 1959 (Nr 35), s. 6.

3. (Wywiad) "Cień Polańskiego" (z Zofią Komedową rozmawia Artur Ilgner), "Tygodnik Kulturalny" 1985 (Nr 37 - 15.09.1985) - "Mój ukochany jazz... (2)".

4. Elżbieta Dolińska, Baza ludzi umarłych, "Film" 1984 (Nr 25), s.19.

5. Krzysztof Mętrak, Hłasko i film, "Film" 1992 (Nr 9), s. 18.

6. Oskar Sobański, Baza ludzi umarłych ("Filmowy tydzień"), "Film" 1992 (Nr 9), s. 18.

7. Jan Gondowicz, Pokolenie szuka twarzy ("Idol" reż. Felisk Falk), "Kino" 1985 (Nr 2), s. 6-9.

8. Jerzy Jastrzębski, Recepcja Marka Hłaski w krytyce literackiej i publicystyce lat (1956-1958), "Odra" 1980 (Nr 12).

9. Jerzy Peltz, Koniec nocy (Na ekranie dwudziestolecia), "Film" 1964 (Nr 21), s.11.

10. Joanna Godlewska, Sen o C.D.T. ("Ósmy dzień tygodnia"), "Kino" 1983 (Nr 8), s. 12-14.

11. Kazimierz Dębnicki, Baza straconych oczekiwań, zaprzepaszczonych możliwości (Dyskusja o "Bazie ludzi umarłych" Czesława Petelskiego), "Film" 1959 (Nr 35), s. 5.

12. Krzysztof Kreutzinger, Był taki Hłasko ("Sonata Marymoncka"), "Film" 1988 (Nr 25 - 19.06.1988), s.9.

13. Krzysztof Mętrak, Na przykład Marek Hłasko ("Bez związku"), "Ekran" 1981 (Nr 16), s.17.

14. Krzysztof Mętrak, Refleksy tej legendy (Legenda Marka Hłaski) ('Plamy na ekranie"), "Ekran" 1981 (Nr 16), s.9.

15. Krzysztof Teodor Topelitz, Coś dla ludzi żywych ("Baza ludzi umarłych"), "Świat" 1959 (Nr 37), s. 18.

16. Lidia Klimczak, Za wcześnie od nas odszedłeś Pani Hłasko, "Ekran" 1981 (Nr 14), s. 8-9.

17. "Ósmy dzień tygodnia" (reż. Aleksander Ford) ("Dla DKF i Kin studyjnych"), "Filmowy serwis prasowy" 1983 (Nr 15-16), s. 29-33.

18. (Wywiad) "Przegrał z mafią" (z Zofią Komedową rozmawia Artur Ilgner), "Tygodnik Kulturalny" 1985 (Nr 38) - "Mój ukochany jazz...(3)".

19. (Wywiad) "Sonata marymoncka" ("Długi metraż"), "Filmowy serwis prasowy" 1987 (Nr 22), s. 5-7.

20. (Wywiad) "Tułaczka Hłaski" (z Zofią Komedową rozmawia Artur Ilgner), "Tygodnik Kulturalny" 1985 (Nr 39) - "Mój ukochany jazz..(4)". 

21. Wiaczeslaw W. Iwanow, O strukturze znakow kina (przełożył Wacław Michał Ossadnik), "Kino" 1979 (Nr 10), s. 31.

22. Wojciech Solarz, Film negujący nonsens (Dyskusja o 'Bazie ludzi umarłych'), "Film" 1959 (Nr 35), s.4.

23. Jan Łęczyca, Kuba nie bądź głupi, ('Pętla'), "Film" 1985 (5), s. 4.

24. Krzysztof Teodor Topelitz, Pijaństwo bez nadziei ('Pętla' Marka Hłaski), "Świat" 1958 (5), s. 14-15.

25. Stanisław Janicki, Telefon i zegar, czyli symbole i pseudosymbole (Nad 'Pętlą' Marka Hłaski), "Film" 1958 (6), s. 6.

Paczkę można ściągnąć ---> TUTAJ
Serwer:chomikuj.pl
Wielkość pliku: 49 mb

Jeśli nie macie konta na chomiku - tutaj znajdziecie potrzebny link, dzięki któremu można łatwo się zarejestrować :)


   
 


Korzystajcie do woli :)