REKLAMA

środa, 17 marca 2010

Jan Błoński, Zmiana warty + komentarze

Przełom październikowy 1956 roku - jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w historii nowoczesnej literatury polskiej. Dokumentuje i komentuje to zjawisko książka zmarłego w 2009 roku profesora Jana Błońskiego. "Zmiana warty" to wnikliwa analiza debiutów 1956 roku i całego środowiska literackiego tamtego okresu. Tak o tym świetnym dziele pisał Michał Głowiński:

W swych rozważaniach o popaździernikowej prozie Jan Błoński wprowadził przed czterdziestu laty do języka krytycznego znakomitą metaforę - zmiana warty. Przylega ona nie tylko do sytuacji, w której została puszczona w obieg, w jakiejś mierze może służyć także opisowi sytuacji dzisiejszej. Zmiana warty nie ma z zasady charakteru całkowitego, nigdy tak się nie dzieje, że nowa, na ogół młoda, ekipa zastępuje w pełni tę, która działała poprzednio. Zmiana warty, dokonana w ciągu ostatnich lat i wciąż stanowiąca żywy proces, nie odbiegała od tej reguły. Obecnie działają krytycy różnych pokoleń - począwszy od Ryszarda Matuszewskiego, niewątpliwego nestora w krytycznej profesji, który swą pracę rozpoczynał jeszcze w okresie międzywojennym, poprzez tych, którzy - jak Jan Błoński - zaczynali w latach pięćdziesiątych, aż do debiutantów z okresu przełomu. Zmiana warty oczywiście nie ogranicza się do prostego faktu pokoleniowych przesunięć. Jeśli ma mieć głębsze znaczenie, musi się wiązać zarówno ze zmianą możliwości działania, jak z przekształceniami w sferze ideałów estetycznych i wartości. I tak właśnie rzeczy mają się obecnie.
       (Michał Głowiński, Krytyka towarzyska literatury, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IL/tow_literatury.html)
Poniżej znajdziecie link do chomikuj.pl, gdzie zamieściłem "Zmianę warty" Błońskiego. Skan odbiega od profesjonalnych skanów tego typu, ale najważniejsze rzeczy widać. Liczba stron: 41.


Plik pdf do pobrania tutaj: