REKLAMA

poniedziałek, 20 lipca 2009

Jerzy Buzek szefem Parlamentu Europejskiego!


To moment historyczny i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Jerzy Buzek jest nie tylko pierwszym Polakiem, który piastuję tę funkcję, ale także pierwszym przewodniczącym z stosunkowo młodych państw członkowskich Unii Europejskiej.


Statystyki, statystyki .....


Jerzy Buzek został wysunięty na to wysokie stanowisko przez największą frakcję parlamentarną - Europejską Partię Ludową (Chrześcijańskich Demokratów). Wybrano go w pierwszej turze - zdobył 555 głosów spośród 713 (644 ważnych) co stanowi 86,2 % wszystkich głosów. Większość bezwzględna w tym głosowaniu (liczba osób popierających go musi stanowić co najmniej 50%+1 wszystkich głosów, w obecności co najmniej połowy posłów) wyniosła 323 europosłów.


Walka o fotel trwała do końca!
Jerzy Buzek o fotel przewodniczącego walczył z Evą Britt Svensson (GUE/NGL, SE), która w tym starciu doznała sromotnej porażki. Uzyskała bowiem tylko 89 głosów. Wcześniej funkcję tę piastował Hansa-Gerta Pötteringa. Wcześniej z biegu o fotel przewodniczącego PE uczestniczyli Mario Mauro i Grahama Watsona. Oboje jednak zrezygnowali swoje poparcie oddając Buzkowi.

Buzek's Dossier

Jerzy Buzek jest profesorem nauk technicznych i długoletnim wykładowcą uniwersyteckim w Opolu, Gliwicach i Częstochowie, pracownikiem naukowym Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach. Jest autorem ok. 200 prac naukowych, kilkunastu wdrożeń, 3 patentów z dziedziny ochrony środowiska, energetyki i inżynierii procesowej.

Urodził się 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach na Śląsku Cieszyńskim. Od 1980 roku jest członkiem NSZZ "Solidarność", był przewodniczącym I Krajowego Zjazdu Delegatów "Solidarności" w 1981 r. Działał w tajnych strukturach Związku po 1981 roku. Po 1989 r. przewodniczył także IV, V i VI Zjazdowi "Solidarności".

W 1997 r. został wybrany posłem na Sejm RP. Jako Premier Rządu RP w 1999 roku wprowadził Polskę do NATO, przygotował kraj do integracji z Unią Europejską (między innymi decentralizacja państwa - wzmocnienie roli samorządów). W 1998 roku rozpoczął negocjacje akcesyjne.

Jerzy Buzek został wybrany najlepszym deputowanym roku 2006 w kategorii "Badania naukowe i Technologie". Nagroda przyznana przez prestiżowy miesięcznik "Parliament Magazine".


Vademecum wiedzy o PE : Jak wyłania się przewodniczącego?Zgodnie z regulaminem Parlamentu Europejskiego, kandydatury na przewodniczącego PE zgłaszane są przez grupę polityczną lub co najmniej czterdziestu posłów. Wybór następuje w głosowaniu tajnym poprzez wskazanie kandydata na karcie i wrzucenie jej do urny. Kandydatury mogą być zgłaszane przed każdą turą głosowań. Jeśli po trzech turach głosowań żaden kandydat nie otrzyma bezwzględnej większości oddanych głosów, w czwartej turze kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów; w przypadku tej samej liczby głosów za wybranego uznany zostaje kandydat starszy wiekiem.


Vademecum wiedzy o PE : Co z kompetencjami?Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu i jego organów oraz posiada pełnię uprawnień do przewodniczenia obradom Parlamentu i zapewnienia ich sprawnego przebiegu.Przewodniczący reprezentuje PE w kontaktach międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości, w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych, na przykład przedstawia stanowisko Parlamentu szefom państw UE przed posiedzeniami Rady Europejskiej oraz sygnuje budżet UE i wszystkie akty prawne przyjęte przez Parlament Europejski i Radę w procedurze współdecydowania.
źródło:


www.europa.eu

Brak komentarzy: